Nejnovější trendy v elektronickém zabezpečení domu

Trendy v elektronickém zabezpečení domu

Můj dům, můj hrad zní staré okřídlené rčení. A od hradu očekáváme, že zajistí bezpečí nám, našim blízkým i našemu majetku. Zatímco ve středověku byly hlavním bezpečnostním prvkem hradby nebo vodní příkop, dnes jsou to bezpečnostní zámky a v posledních letech také elektronické zabezpečovací systémy. Co všechno nám dnes dokáží nabídnout a jaké trendy se v tomto dynamickém oboru dnes prosazují?

Co je to elektronické zabezpečení domu a proč je důležité?

Pro moderní zabezpečení nemovitosti je typická rostoucí komplexnost, elektrifikace, digitalizace a propojení dříve separátních bezpečnostních prvků. Jako elektronické zabezpečení domu se označují systémy, které využívají moderní digitální technologie k tomu, aby dávaly obyvatelům přehled o dění kolem domu i v jeho interiéru a upozorňovaly na všechny potvrzené nebo potenciální hrozby.

Elektronické zabezpečení rodinného domu nebo bytu se skládá z několika prvků, které spolu komunikují a tvoří celistvý systém. Základem je vždy ústřední systém, který sbírá a vyhodnocuje signály ze všech ostatních zařízení. Těmi jsou především senzory a detektory – tedy zařízení, která reagují na pohyb, otevření dveří nebo oken, tříštění skla, kouř, vodu, či únik plynu.

Detektory, pokud zaznamenají nějakou anomálii, pošlou signál do ústředny, která jej vyhodnotí a podnikne patřičné kroky. Ty mohou spočívat např. ve spuštění alarmu, odeslání zprávy na mobilní telefon nebo na pult centrální ochrany (PCO), který je nepřetržitě obsazen operátor.

Výběr centrály

Ústředna může být přitom kabelová nebo bezdrátová, podle toho, jak je systém navržen a jaký typ senzorů a detektorů používáme. Systém je možné sledovat a ovládat nejen přímo z prostor domu, ale též na dálku, v podstatě odkudkoliv na světě. Konkrétně je ovládání realizováno skrze mobilní telefon nebo tablet.

Kamery

Kamery mohou být viditelné, nebo skryté a mohou být vybaveny nočním viděním, detekcí pohybu nebo záznamem. Kamerový systém umožňuje sledovat dění v domě a v jeho okolí v reálném čase, nebo později na počítači či mobilním zařízení. Neocenitelným se kamerový systém stává při identifikaci pachatele v případě vloupání. Je proto nezbytné, aby se záznam z kamer někde ukládal – např. do cloudu.

Kamerový systém
Kamerový systém

Trendem budoucnosti pak bude používání umělé inteligence a strojového učení pro analýzu dat z kamer a senzorů. Umělá inteligence dokáže rozpoznat podezřelé chování nebo situace a upozornit na ně. Strojové učení pak umožňuje systému zabezpečení přizpůsobit se preferencím a návykům majitele domu a optimalizovat tak jeho fungování.

Alarmy a detektory

Alarm nemusí přitom být jen zvonek vyluzující hlasitý zvuk, může jít i o zprávu doručenou na mobilní telefon, ať již prostřednictvím SMS (GSM alarm) nebo zprávou doručenou prostřednictvím internetu do mobilní aplikace. Nejde také jen o přítomnost lupičů, alarmy nás upozorňují i na požár nebo úniky plynu.

Běžně rozšířeným prvkem je např. bezdrátový alarm s pohybovým čidlem. Stejně tak by neměl chybět ani detektor kouře spojený s domovním alarmem. Jedná se o zařízení, které detekuje přítomnost kouře v domě a spustí poplach. Detektor kouře by měl být umístěn na strategických místech domu, jako jsou ložnice, obývací pokoj, kuchyně nebo garáž.

Požár v domácnosti bez zabezpečení
Požár v domácnosti bez zabezpečení

Inteligentní dveře

Na popularitě v posledních letech získává elektronické (inteligentní) zabezpečení dveří. To zajišťuje uzamčení dveří pomocí elektronického mechanismu. Dveřní zámek může být otevřen zadáním kódu, otiskem prstu, kartou, klíčem nebo mobilním telefonem.

Chytrý zámek na dveře může také poskytovat informace o tom, kdo a kdy vstoupil do domu nebo ho opustil. Dveře mohou být také vybaveny tzv. digitálním dveřním kukátkem. Jedná se vlastně o dveřní kameru s Wi-fi. Majitel domu pak může sledovat osoby stojící před dveřmi i když není vůbec doma.

Jedním z aktuálních trendů je také používání inteligentních zámků, které umožňují ovládat dveře na dálku pomocí mobilní aplikace nebo hlasového asistenta. Inteligentní zámky také dokáží rozpoznat majitele domu podle otisku prstu, obličeje nebo kódu a upozornit ho na pokusy o neoprávněný vstup.

Některé inteligentní zámky dokonce spolupracují s dalšími zařízeními v domě, jako jsou kamery, alarmy nebo osvětlení, a vytvářejí tak komplexní systém zabezpečení. Základem každých takových dveří je ale především jejich mechanické zabezpečení, které ztíží či znemožní vstup do nemovitosti.

Mechanické zabezpečení dveří
Mechanické zabezpečení dveří

Jak zvolit správný systém zabezpečení pro vaši domácnost

Výběr toho nejvhodnějšího elektronického zabezpečovacího systému závisí na celé řadě parametrů, od velikosti domu přes nejrůznější specifické požadavky až po rozpočet, který je na tuto investici k dispozici.

Je velký rozdíl, zda potřebujeme zabezpečit malý mobilní domek o třech místnostech, nebo vícepatrovou vilu o mnoha pokojích a dalších prostorách. Počet detektorů, které mají být součástí zabezpečovacího systému, je tomu úměrný.

Pro výběr elektronického zabezpečení jsou však zásadní naše vlastní požadavky na funkčnost celého systému. K čemu má systém sloužit? Jedná se o způsob ochrany před vyloupením? Anebo má systém chránit dům i před požárem, únikem plynu apod.? Má být systém pouze lokální, nebo jej chceme dálkově ovládat?

Je tedy patrné, že výběr bezpečnostního systému nelze shrnout do jednoho parametru a určit obecně platnou odpověď na tento problém. Problém je naopak velmi komplexní a požadavky, potřeby i možnosti majitele domu jsou tím nejdůležitějším, co definuje nejvhodnější elektronický bezpečnostní systém. Právě komplexní podstata celého zabezpečení napovídá, že je vždy mnohem zodpovědnější kontaktovat profesionální firmu, která dokáže nejvhodnější řešení navrhnout a následně také nainstalovat a posléze i udržovat a průběžně vylepšovat.

5/5 - (1vote)

Napsat komentář