Jak sestavit kvalitní business plán?

Business plan

Pokud chcete rozjet vlastní podnikání, budete potřebovat systém, disciplínu a především přípravu. Součástí přípravy každého podnikatelského počinu by měl být dobrý business plán. Dokument, který vám pomůže vytvořit ucelený obraz o vašem podnikání. Přečtěte si, jak takový business plán sestavit. 

Co je to business plán a k čemu je dobrý? 

Podnikatelský plán je dokument, který popisuje, jak chce firma dosáhnout svých cílů. Správně sestavený business plán vám prozradí, zda je váš záměr životaschopný, či nikoliv, a umožní vám podívat se na vaše podnikání z širší perspektivy.  

Business plán je stěžejním dokumentem nejen pro vás, jako podnikatele, ale také pro případné investory, banku, popřípadě společníky nebo zaměstnavatele. 

Business plán krok za krokem 

Jak vytvořit business plán, který vám pomůže zjistit, zda je váš podnikatelský záměr realizovatelný? K tomu, abyste takový business plán sestavili, je potřeba, aby zahrnoval veškeré důležité aspekty, které s vaším podnikáním souvisí a můžou ho ovlivnit. Co vše má obsahovat kvalitní business plán? 

 1. Shrnutí 

Tato část by měla shrnovat vše, co podnikatelský plán obsahuje, a to jasně, stručně a výstižně. Je to velmi důležitá část dokumentu, protože po jejím přečtení se potenciální investoři rozhodnou, zda budou číst dál, nebo ne.  

 1. Organizace a její fungování 

Informace o vaší firmě jsou důležitou součástí business plánu. Měly by zahrnovat podrobnosti o právní struktuře, misi, vizi a hodnotách vaší firmy

 1. Analýza trhu 

Měli byste mít jasnou představu o tom, jak vypadá trh, na který se chystáte vstoupit. Součástí analýzy trhu je důkladná analýza konkurence. Identifikujte hlavní konkurenty a jejich silné a slabé stránky. Nezapomeňte na definování vaší cílové skupiny, včetně potřeb, které jim váš produkt pomůže uspokojit.   

Analýza trhu
 1. Produkty a služby 

Část, která se věnuje detailnímu popisu produktů nebo služeb, které vaše firma bude nabízet. Popis by měl zahrnovat vlastnosti, technické parametry (v případě produktu), a především výhody produktů, respektive v čem je váš výrobek nebo služba lepší oproti konkurenci. 

 1. Marketingový plán 

Vytvořte marketingovou strategii, ve které si odpovíte na základní otázky. Jak chcete oslovit své potenciální zákazníky, propagovat produkty a budovat povědomí o značce? Součástí marketingového plánu by mělo být i stanovení ceny produktu a distribučních kanálů. 

 1. Finanční plán 

Tato část business plánu prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Měla by obsahovat informace o: 

 • očekávaných příjmech a výdajích, 
 • nákladech a výnosech, 
 • plánovaném výkazu zisku a ztráty, 
 • plánované rozvaze 
 • a finanční analýzu. 
 1. Rizika projektu 

Na závěr zhodnoťte rizika, která jsou s vaším podnikáním spojená. Čím detailnější a podrobnější vytvoříte podnikatelský plán, tím vyšší šanci máte, že odhalíte všechna teoretická rizika. To vám dává možnost jim předejít nebo je úplně eliminovat. 

Pokud si s vytvořením podnikatelského plánu nevíte rady, můžete si na internetu najít vzor business plánu, anebo se obraťte na odborníky. Ti vám pomůžou nejen s tvorbou obchodní strategie, ale také s průzkumem trhu nebo akvizicí. 

5/5 - (1vote)

Napsat komentář