Jak založit s.r.o – 7 Základních kroků

Jak založit sro

S.r.o. neboli společnost s ručením omezeným je pravděpodobně nejoblíbenější forma podnikání u nás. Je také jednou z nejrozšířenějších forem podnikání a řídí se dvěma dokumenty, a to občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Do tohoto kroku se pouští především ti, kdo nechtějí ručit celým svým majetkem (v případě s.r.o. totiž ručí pouze majetkem společnosti). Ale má to samozřejmě i řadu jiných benefitů. 

Ať už je tím hlavním důvodem u vás cokoliv, nabízí se otázka, jak založit s.r.o., respektive jak postupovat. Obecně to lze sepsat do několika bodů, které si níže více probereme.

Nejdříve si najděte schopného notáře i právníka

Zatímco notář zapíše společnost do obchodního rejstříku a postará se o všechny věci z administrativního hlediska, schopná právník sepíše všechny potřebné dokumenty, které musíte na webu nebo v rámci společnosti mít. Spadají sem pracovní smlouvy, mzdové výměry (pakliže zvolíte tuto cestu vyplácení mezd), GDPR nebo obchodní podmínky na webové stránce a další. 

Co se týče cen notáře, zápis do obchodního rejstříku a založení společnosti jako takové vychází v průměru od čtyř do sedmi tisíc korun. Právnické služby jsou ryze individuálního charakteru a obvykle vychází kolem dvou tisíc na hodinu. 

Zajistěte si sídlo společnosti (může být i virtuálního charakteru)

Aby však notář mohl provést zápis do obchodního rejstříku, musí mít k dispozici informace o sídle. To může být samozřejmě fyzické, ale také virtuální. Obecně se snažte, aby na první pohled působilo reprezentativně. Přece jen dříve, než k vám klient zamíří na schůzku, si ho okem projde. A na základě toho se rozhodne, jestli s vámi bude nebo nebude spolupracovat.

Sepište společenskou smlouvu (nebo v případě jednoho společníka zakladatelskou listinu)

Po získání virtuálního nebo fyzického sídla společnosti společně s notářem sepíšete potřebné dokumenty. Spadá sem v případě jediného společníka zakladatelská listina, v případě vícero společníků společenská smlouva. Kromě toho bude zapotřebí doložit také bezúhonnost, výpis z trestního rejstříku a podobné nezbytnosti, které si však mnohdy notář sám zavolá a zjistí na základě přenechané plné moci.

Dokumenty k založení sro
Dokumenty k založení sro

Přihlaste se k živnosti

Ano, zakládání společnosti se v mnoha ohledech od OSVČ liší, ale v jedné věci nikoliv – stejně jako před lety, i nyní budete muset ohlásit svou živnost. Pokud za sebou máte živnostenské podnikání, bude naprosto klíčové a nutné, abyste vaše činnost a činnost společnosti nebyly totožné. Jinak by se mohlo jednat o součinnost, která se úřadům zrovna nelíbí. 

Ohlášení živnosti většinou dělá také sám právník, pokud má k dispozici vaši plnou moc, případně to můžete obstarat sami, a to tím, že zamíříte na živnostenský úřad nebo to vyřídíte prostřednictvím datové zprávy.

Založte nový bankovní účet a zaplaťte smluvený základní kapitál

Každá společnost má mít svůj bankovní účet. Proto je důležité a klíčové, abyste po založení společnosti zamířili do banky. Ostatně potřebujete někam složit svůj základní kapitál, nebo ne? 

Ve chvíli, kdy je bankovní konto založeno, můžete zrovna v bance složit základní kapitál na nově vzniklý účet. Na složení základního kapitálu máte obvykle měsíc, ale je dobré si tuto skutečnost potvrdit přečtením smlouvy, kterou s notářem uzavřete.

Zapište se do obchodního rejstříku

Je zákonem stanoveno, že zápis do obchodního rejstříku proběhne v okamžiku, kdy uhradíte základní kapitál. Někteří notáři to však dělají tak, že za vás základní kapitál uhradí formou jakési půjčky, která se anuluje v okamžiku, kdy založíte bankovní konto a kapitál reálně složíte. Je to trochu alchymie, ale často už ve chvíli zakládání účtu už zápis v obchodním rejstříku máte udělán. 

Pokud tomu tak není, musíte ke kroku přistoupit po složení kapitálu. Mějte po ruce společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, také živnostenské oprávnění a samozřejmě zmiňované výpisy a dokumenty.

Přihlaste se na finanční úřad (nebo si najděte účetní, která to udělá za vás)

Poslední kroky budou mířit na finanční úřad. I když je pravdou, že lze kroku předejít, pokud budete mít zřízenou datovou schránku. U společností s ručením omezeným je to pravidlo čili samo ministerstvo vás kontaktuje s přihlašovacími údaji. 

Datová schránka je opravdu geniální nástroj, který usnadňuje komunikaci s úřady a který se nemusí spoléhat na poštovní služby. Datum odeslání e-mailu se rovná datu, kdy to na příslušný úřad nebo jinou instituci také dorazilo.

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář