Jak vzniká startup aneb co potřebuje znát pro jeho rozjezd

Co potřebujete pro rozjezd startupu

Startupy se rojí jako houby po dešti. Láká vás také nějaký založit nebo vás jen zajímá, jak takový byznys vzniká? Shrnuli jsme to nejdůležitější, abyste jim lépe porozuměli. 

Co je startup? 

Startup je obvykle mladá firma, která vstupuje na trh s nějakým inovativním produktem nebo službou. Obvykle cílí na rychlý růst a od počátku shání investory, kteří se nebojí rizika a věří nápadu, se kterým startup přichází. Často začínají pouze s malým týmem, kde nejsou tak silně stanované běžné pracovní pozice, ale lidé jsou zde flexibilní

Oproti tomu běžné firmy nemusí být nutně tolik inovativní, zaměřují se spíše na pozvolný stabilní růst a mají standardní pracovní hierarchii. Dnes jsou časté například technologické startupy. 

Nápad a inovace 

Startup musí mít dobré nápady, na kterých postaví celé své podnikání. Tyto nápady musí být samozřejmě realizovatelné a měly by řešit problémy své cílové skupiny originálním způsobem. To je hlavní konkurenční výhoda startupu vůči zavedeným firmám. 

Důležité je, aby zakladatelé měli jasnou vizi a dobře promyšlený byznys plán, podle kterého budou postupovat. Pro svoji myšlenu pak potřebují nadchnout i své zaměstnance. Startupovým projektům by měli všichni zaměstnanci rozumět a věřit jim. Všeobecný zápal pro věc, který ve startupech panuje, je jejich další výhodou. Lépe se pak shánějí další členové týmu a investoři snáze uvěří, že to opravdu někam dotáhnete. 

Průzkum trhu 

Jako u každého podnikání je nejprve potřeba udělat výzkum trhu a zmapovat konkurenci. Ujistit se, že někdo už podobný projekt nedělá, a pokud ho dělá, definovat, jak se od něj můžete odlišit a co jde udělat lépe

Kromě konkurence musíte dobře znát i své potenciální zákazníky – tedy cílovou skupinu. Nejen její demografické složení, ale i jaké problémy řeší – a jakými způsoby. Podle toho můžete odvodit, jestli by pro ně byl váš inovativní postup vhodný, a jak je můžete přesvědčit, aby ho začali využívat.

Nebojte se udělat dotazníkové šetření nebo focus group (kde se sejde vzorek lidí představující vaši cílovou skupinu a naživo v moderované diskusi reagují na váš produkt či službu). 

Můžete si totiž myslet, že jste svou cílovou skupinu přesně odhadli, ale vaše představy se nemusí slučovat s realitou. Lepší je si to ověřit.  

Průzkum trhu u startupu

Byznys plán 

Při rozjezdu startupu sestavte jasný byznys plán, kde představíte: 

  • čím přesně se budete zabývat
  • kam chcete firmu dovést a jakých cílů plánujete dosáhnout (využijte OGSM strategii)
  • jaký je váš přínos pro vaše zákazníky
  • vaše silné a slabé stránky (pomocí SWOT analýzy)
  • harmonogram projektů a jednotlivých cílů
  • rozpočet

Snažte se být co nejvíce konkrétní. Uvádějte, čím přesně budete měřit dosahování cílů, kolik k tomu potřebujete času, lidí, financí a tak podobně. Rozhodně to není jen formalita. Čím lépe byznys plán připravíte, tím lépe se vám bude v budoucnu postupovat, a především pro vaši startup snáze získáte investice. 

Startup by neměl zapomenout ani na definice potenciálních rizik – připravte krizový plán pro situace, u kterých existuje relevantní pravděpodobnost, že by mohly nastat. Znáte to, štěstí přeje připraveným. 

I když se vám o tom teď asi nechce uvažovat, co nejdříve také připravte exit strategie – jako je možný budoucí prodej startupu, fúze nebo veřejné uvedení na burzu. 

Finance 

Mějte předem rozmyšlené vaše osobní investice do startupu a celkový finanční plán. Další finance mohou pocházet z různých zdrojů, jako jsou investoři, bankovní úvěry, dotace nebo crowdfunding. Zajištění dostatečného financování je ale kritickým krokem. 

Tým  

Jak už jsme zmínili, startup je místo pro týmové hráče. Vzhledem k tomu, že jich zpočátku asi nebudete mít moc, musíte se o to více zaměřit na to, aby měli požadované zkušenosti a byli maximálně spolehliví i samostatní

Řídit je pak můžete pomocí nástroje na projektové řízení, kam zadáte všechny projekty, úkoly a podúkoly s odpovídajícími termíny a přiřadíte k nim řešitele, kteří je budou mít na starost. Tak se vyhnete zbytečným zmatkům, nedodržení termínů nebo situací, kdy někdo nebude vědět, co má dělat. 

Marketing 

Ať už máte produkt nebo službu připravené nebo ne, začněte s marketingem a propagací co nejdříve. Budovat povědomí o vašem startupu musíte od samého začátku. Nebojte se proto sdílet tyto začátky se svými podporovateli třeba na sociálních sítích, nechte je nakouknout do zákulisí toho, co vytváříte a budujte už dopředu vzájemné vztahy. Až produkt nebo službu vypustíte na trh, budete mít své fanoušky, kteří vás zpočátku podpoří.  

Zákazník musí o značce či konkrétním produktu slyšet v průměru alespoň sedmkrát, než se odhodlá od ní opravdu nakoupit. Čím dřív o vás tedy uslyší, tím lépe. Marketing samozřejmě posilte, až skutečně vstoupíte na trh, ale opravdu ho nezanedbávejte ani předtím. 

Směle do toho 

Pokud chcete startup opravdu rozjet, budete si toho muset samozřejmě nastudovat ještě mnohem více, ale snad jsme vám pomohli získat alespoň základní představu. Hlavně se nevzdávejte a odhodlaně jsi jděte za svými sny. Kdo nic neriskuje, nic nezíská.

5/5 - (1vote)

Napsat komentář