Jak vytvořit osobní rozpočet

Tvorba osobního rozpočtu

Zejména dnes víc, než kdy jindy chtějí mít lidé naspořeno. Obávají se ještě většího zdražování a zhoršování kvality života. A to je na jednu stranu logické, všechno tomuto scénáři bohužel nahrává do karet. Abyste však ustáli možnou krizi (především tedy po finanční stránce), vyplatí se vybudovat si osobní rozpočet, díky kterému nebudete utrácet víc, než je třeba. Díky sestavení tohoto rozpočtu rázem budete vědět, za co nejvíce utrácíte a v jakých směrech se máte ideálně polepšit.

Ze všeho nejdříve si stanovte cíl

Abyste si vůbec onen rozpočet mohli sestavit, je zapotřebí znát svůj cíl nebo záměr. Pokud si totiž cíl přesně nedefinujete, nebudete mít motivaci nebo odhodlání stanovená pravidla dodržovat.

Vaše motivy vedoucí k tomuto kroku mohou být různé. Můžete se chtít zbavit se dluhů, snaha našetřit na hypotéku (úrokové sazby jdou přece jenom nahoru rychlostí blesku), také si můžete chtít naspořit jenom na dovolenou, kterou už dlouhé roky kvůli nedostatku peněz odkládáte, ale cítíte, že už ji potřebujete doslova jako sůl.

Ať už se vaším pohonným motorem stane cokoliv, je dobré si daný cíl definovat ještě konkrétněji. Nebojte se být detailní – čím detailnější budete, tím lépe se to bude zhmotňovat. Udělejte to třeba takto:

  • Našetřit na hypotéku 100 tisíc korun.
  • Naspořit si na dovolenou 50 tisíc korun.
  • Každý měsíc se pyšnit přebytkem 1000 a nežít tak od výplaty k výplatě.

Spočítejte si veškeré výdaje

Máte cíl nastaven? Je čas na to ho realizovat! Abyste však věděli, kolik peněz vlastně můžete odkládat stranou, vyplatí se spočítat si veškeré výdaje. Jinými slovy si zjistěte, kolik každý měsíc utratíte a za co.

Na papír si proto sepište náklady ne energie, internet, také na jídlo, dopravu, zahrňte také zábavu a samozřejmě i vaše nákupy jiného než jídla. Pomoct vám mohou výpisy z bankovního účtu, které si stačí vytisknout a díky kterým nemusíte sepisovat jednu položku na seznam za druhou.

Z posledních statistik vyplývá, že nejvíce procent tvoří náklady na bydlení a potraviny a nápoje. Před lety se stanovilo, že průměrně utrácí člověk za jídlo kolem tří tisíc korun měsíčně, ale nyní je situace zcela jiná a částka činí v průměru už daleko více.

Kromě jídla a nápojů se dál utrácí i za alkoholické nápoje a také tabák, další položkou v pořadí je odívání a obuv. A samozřejmě nesmíme zapomenout na dopravu, rekreaci a kulturu, což jsou také velké položky na seznamu.

Počítání osobního rozpočtu
Počítání osobního rozpočtu

Sčítáme své příjmy

Že máte seznam svých výdajů hotový? Můžete překročit k dalšímu bodu sestavování osobního rozpočtu, a sice k sečtení svých veškerých příjmů. Sečtěte si částku na výplatní pásce společně s dalšími příjmy, které vám každý měsíc trochu vylepšují váš rozpočet.

V tomto kroku je důležité, abyste počítali s čistými příjmy. Hrubé sumy nikoho nezajímají a sestavování osobního rozpočtu by mohly jenom zbytečně zkreslovat. Osobní rozpočet v Excel tabulce přijímá jenom čisté zisky, kam spadají kromě platu nebo příjmu z prodeje nejrůznějších věcí také příjmy z podnikání, příležitostné přivýdělky nebo třeba příjmy z pronájmu a investic.

Pokrývají vaše příjmy vaše výdaje?

Nyní se dostáváme k tomu nejvíce očekávanému při sestavování rozpočtu, a to ke zjištění, jestli naše příjmy hravě pokrývají naše výdaje, nebo jestli je to na hraně, což by se stávat nemělo. Dobré je, pokud je souhrn všech vašich příjmů vyšší než souhrn všech vašich výdajů.

Smyslem této bilance samozřejmě není zvýšit nebo snížit své ego, ale spíše zjistit, jak hospodaříme s penězi. Pokud máme tendenci měsíčně utrácet víc, než kolik vyděláme (či pokud je to na hraně, jak již bylo zmíněno), je sestavení osobního rozpočtu krokem, ke kterému jsme se uchýlili zavčasu a právem.

Vyberte si způsob šetření

Když jste zjistili, jak na tom ve skutečnosti jste, vyberte si způsob šetření. To, kolik budete odkládat, si prozradíme v dalším bodu sestavení osobního rozpočtu. Nyní je ale zapotřebí zjistit, co je vám nejbližší. Chcete si odkládat své finance na samostatný bankovní účet, nebo vám spíše pomáhá, když jsou peníze úplně stranou, ideálně v hotovosti?

Nabízí se samozřejmě rovnou několik možností, a sice:

  • Obálková metoda, kdy budete mít fyzicky oddělené peníze v obálkách nadepsaných konkrétním cílem.
  • Nulový rozpočet, kdy si předem sestavíte konkrétní částku určenou dané věci a na ni si vyčleníte peníze (nebudete moct přesáhnout a utratit více, to, co zbyde, ušetříte).
  • Platba v hotovosti, kdy s vždycky vyberete na daný týden konkrétní částku (odvíjí se od výdajů či plánovaných výdajů) a s ní budete disponovat po celý týden. Kartu necháte doma.

Seškrtejte výdaje

A než se poprvé vydáte odhodlaní dodržet svůj osobní rozpočet, sedněte si nad sestavenou bilancí a zjistěte, za co máte tendenci nejvíce utrácet. Je to oblečení nebo jídlo? Či je to snad něco úplně jiného?

Díky sestavené bilanci se můžete poučit z chyb, které jste dříve udělali, a vyvarovat se jim. I díky tomu ušetříte nemalé finance.

5/5 - (1vote)

Napsat komentář