Ekologický vodík z vytěžených ropných polí

Vodík

Zapalováním ohňů lze z hlubin vytěžených ropných polí získat ekologický vodík, kterému mnoho odborníků předpovídá velkou budoucnost. Díky svým vlastnostem najde uplatnění v energetickém i dopravním průmyslu. 

Získávání vodíku je finančně nákladné, nebo při něm uniká do ovzduší mnoho zplodin. Zapalování podzemních ropných úložišť je zatím nejefektivnější způsobem, jak jej získat. Spalování vodíku je nejčistší a nejúčinnější a jde o dokonalé palivo. Dá se využít pro výrobu elektrické energie a díky ní naopak zase vyrábět vodík. U aut může pohánět elektromotor a spalovat se přímo ve spalovacím motoru bez produkce škodlivin. Produktem je energie a voda.

Získávání vodíku

Čistý, drahý a energeticky náročný způsob získávání vodíku spočívá v elektrolýze vody. Za pomoci elektrického proudu vháněného do roztoku se odděluje vodík od kyslíku. Získávání vodíku reformováním zemního plynu teplem je levnější, ale do ovzduší se dostává mnoho CO2.

Těžba vodíku

Fire flooding

Jde o způsob dotěžení zbytků ropy z podzemních úložišť, které nevytěží klasická těžba. Zapálí se podzemního úložiště, vytvoří se velké množství plynů a ty vyženou ropu vzhůru. Současně povolují viskózní asfaltové zbytky a ty se dají odčerpávat. Přitom reaguje voda s uhlovodíky ropy a vzniká vodík s oxidem uhličitým. Díky kanadské společnosti Proton Technologies se dá vodík získávat čistým způsobem.

Fire flooding
Fire flooding

Speciální membrána

V membráně ze slitiny palladia se molekuly vodíku štěpí na atomy, pronikají přes krystalovou mřížku a za ní se znovu spojují. Oxid uhličitý a jiné zplodiny, jako vysoce toxický sirovodík, přes palladium neproniknou a zůstanou pod povrchem. Palladiová membrána je ale velmi křehká a nelze snadno v podzemí kontrolovat.

Společnost Proton Technologies

Společnost Proton Technologies na testování vynaložila 3 miliony dolarů, asi 69 milionů korun. Nyní testuje mřížku v Kanadě na ropném poli Superb na povrchu, při kterém dochází k úniku CO2 do ovzduší. Pokud získá dalších 50 milionů dolarů, tedy asi 1,1 miliardy korun, další testy proběhnou pod povrchem bez úniku CO2.

Levný vodík

Podle firmy Proton Technologies by se časem dalo vyrábět dostatek vodíku v ceně mezi 10 až 50 centy za kilogram, tedy 2,3 až 11,5 korun. Pro srovnání, aktuálně se cena kilogramu vodíku pohybuje mezi 2,50 až 6,80 dolary, asi 57 až 156 korun.

Využití vodíku

Aktuálně se vodík využívá k rafinaci ropných produktů a výrobě amoniakového hnojiva. Do budoucna se na něj sází jako na vysoce ekologické palivo pro vlaky, autobusy i automobily. Vodíkové technologie znamenají delší dojezd, rychlejší tankování a žádné zplodiny. V současné době probíhá testování vstřikování malého množství vodíku do potrubí zemního plynu pro efektivnější vytápění.

Napsat komentář