Co to je rekuperace a jak funguje

Rekuperace vzduchu - rodinný dům

Rekuparace vám umožní doma dýchat zdravější vzduch, zbavit se plísní i vlhkosti a zároveň ušetřit peníze za vytápění.

Lidé nyní tráví většinu času uvnitř místností, přesto, že se samozřejmě najdou výjimky, obecně jsou lidé častěji v uzavřených prostorách více než venku na čerstvém vzduchu. Přestože je pobyt uvnitř pohodlný (stačí si vybavit ten pocit, když se z podzimní či zimní plískanice vrátíte do vyhřátého domova), na lidský organismus má negativní vliv. Proto je velmi důležité pravidelné větrání. To je však (obzvláště v zimě) spojeno s nežádoucí ztrátou tepla a potažmo i vyššími účty za energie. S tím dokáže pomoci právě rekuperace. 

Proč je větrání tak důležité

Čerstvý a čistý vzduch v domácnosti či v kanceláři je důležitější než byste možná mysleli. Nejen, že vás z vydýchaného vzduchu může rozbolet hlava a sníží se vaše koncentrace a efektivita, špatný vzduch má také přímý negativní dopad na psychiku a zdravotní stavPodle mnoha vědeckých studií čerstvý vzduch nejen čistí plíce, ale také zlepšuje náladu, snižuje srdeční tep, zvyšuje hladinu energie a dokonce zlepšuje trávení.

Způsoby regulace teploty
Způsoby regulace teploty

Světová zdravotnická organizace navíc varuje před znečištěním ovzduší ve městech i na venkově, které způsobují jemné prachové částice, které mají za následek mrtvici, srdeční choroby, rakovinu plic, a samozřejmě i častá respirační onemocnění. Z toho vyplývá, že bychom měli nejen častěji větrat, ale v ideálním případě také vzduch filtrovat, aby byl byl skutečně zdravý. A toho jde dosáhnout pomocí rekuperace.

Co to rekuperace vlastně je

Rekuperace je v širším slova smyslu obnova. Nejčastěji se setkáte s termínem rekuperace energie, a to zejména v souvislosti s elektromobily, kdy při brždění dochází k recyklaci energie, která zpětně dobíjí baterii.

Další velkou oblastí, kde se rekuperace využívá je rekuperace tepla v domech a dalších objektech. Jedná se vlastně o druh mechanického větrání s rekuperací tepla. Rekuperační jednotka umožňuje řídit proudění vzduchu přiváděného do místnosti a zpětně získávat teplo z odváděného vzduchu uvnitř domu. Rekuperátor je vybaven také filtry, které čistí přiváděný venkovní vzduch od znečištění, alergenů, některých bakterií i virů a smogu.

Větrání v domácnosti
Větrání v domácnosti

Velmi zjednodušeně to můžete představit následovně: Je zima, venku je teplota kolem nuly. Uvnitř v domě máte vytopeno na 20 stupňů. Rekuperace probíhá tak, že venkovní vzduch je nasáván dovnitř a vnitřní vzduch je odváděn ven. Odváděný (již vyhřátý) vzduch ohřívá přiváděný vzduch (což je právě označováno termínem rekuperace, tedy zpětného získávání tepla), vy tedy následně nemusíte tolik topit.

Vzduch navíc prochází přes speciální filtry, takže je do místnosti vpouštěn již ohřátý, čistý vzduch. Funguje to samozřejmě i naopak, kdy v létě chladnější vzduch z vnitřku domu ochlazuje ten teplejší zvenčí.

Rekuperace vzduchu
Rekuperace vzduchu

Co je to účinnost rekuperace

Dalším důležitým termínem, na který v souvislosti s rekuperací narazíte, je její účinnost. Účinnost rekuperace se vyjadřuje v procentech. 0 % se rovná otevřenému oknu. Pokud je venku zima, proudí vám dovnitř velmi studený vzduch, který musíte následně ohřát, takže víc topíte. 100 % účinnost je, když vzduch vpouštěný do místnosti má naprosto totožnou teplotu se vzduchem v místnosti. 100 % účinnost však není technicky možná, účinnost rekuperace se obecně pohybuje mezi 30 a 90 %. 

Ty nejlepší rekuperátory mají účinnost kolem 95 %, kdy jsou rozdíly v teplotách vzduchu asi 2 °C. Nicméně již účinnost nad 60 % je povážována za dobrou a nad 80 % za vynikající. Pokud tedy uvažujete o vzduchotechnice, poohlížejte se po rekuperátorech s touto účinností.

Čerstvý vzduch v domácnosti
Čerstvý vzduch v domácnosti

Proč zvážit možnost rekuperace

Doplnit vzduchotechniku v domě o rekuperační jednotku je výhodné hned z několika důvodů. Jednak můžete při současných cenách energií ušetřit v topné sezóně nemalé peníze, protože k ohřevu čerstvého vzduchu využijete zbytkové teplo z domova, nedochází tak k výrazným (a zbytečným) tepelným ztrátám.

Další důležitou výhodou je kvalita vzduchu jako taková. Tím, že je do do domu vzduch přiváděn přes sérii filtrů, je v něm méně choroboplodných zárodků (což ocení především alergici, lidé se sníženou imunitou, malé děti a senioři), výrazně se snižuje i prašnost, hlučnost, vlhkost a riziko vzniku plísní, což má též pozitivní zdravotní dopady.

Rekuperace vzduchu ve firmě
Rekuperace vzduchu ve firmě

Jaké jsou typy rekuperace

V zásadě existují dva typy rekuperace: levnější, ale méně účinná decentrální rekuperace a účinnější, avšak finančně náročnější rekuperace centrální:

  • Decentrální rekuperace: Tato možnost je vhodná zejména v případě, že chcete pomocí rekuperace větrat jen jednu místnost. Mezi její výhody patří již zmíněná nižší cena a to, že se nemusíte pouštět do složitých stavebních úprav.
  • Centrální rekuperace: Tato dražší a náročnější (jak finančně, tak i konstrukčně) varianta se vyznačuje mnohonásobně vyšší účinností a následně i finanční úsporou, protože výrazně snižuje tepelné ztráty v celém domě. Nejjednodušší je její zakomponování do novostaveb, kdy bývá zahrnuta již do samotného plánu domu. Je samozřejmě možné ji začlenit i do již existujících budov, ale vzhledem k tomu, že vám potrubí musí vést skutečně celým domem, je vhodné ji spojit s větší rekonstrukcí, tak jako tak totiž musí dojít ke stavebním úpravám.
Rekuperace vzduchu - rodinný dům
Rekuperace vzduchu – rodinný dům

Další možností dělení rekuperačních jednotek je na aktivní a pasivní:

  • Aktivní rekuperace: Tento typ rekuperačních jednotek využijete celoročně. V zimě ohřívá přiváděný studený vzduch odpadním (vydýchaným) vzduchem z domu a v létě naopak ochlazuje teplý přiváděný vzduch.
  • Pasivní rekuperace: Pořizovací cena pasivní rekuperace je výrazně nižší než je tomu u rekuperace aktivní, ale využijete ji pouze v zimních měsících. Její jedinou funkcí je totiž filtrace a ohřátí přiváděného vzduchu. V létě vám tedy přiváděný vzduch ochladit neumí. Pokud však cílíte hlavně na finanční úsporu, je pasivní rekuperace dobrou volbou.

Chcete-li zlepšit vzduch, který doma dýcháte a zároveň ušetřit z dlouhodobého hlediska nemalé peníze, je rozhodně vhodné se nad rekuperací tepla zamyslet.

5/5 - (1vote)

Napsat komentář