Syndrom vyhoření jako strašák ve skříni podnikatelů. Jak mu předcházet?

Lhostejnost k práci při syndromu vyhoření

Dosáhnout velkého úspěchu co nejrychleji. Udělat všechny úkoly během co nejkratší doby. Pracovat, pracovat, pracovat, abychom se měli co nejlíp. Jenže všechny tyto myšlenky nebo, dalo by se říct, cíle člověka vedou k naprosté ztrátě profesionálního zájmu či ke ztrátě osobního zaujetí nebo nadšení, kterým člověk z počátku oplývá v zaměstnání. Díky osobnímu vypínání se a přehánění to dojde k takzvanému syndromu vyhoření, který se dnes označuje za strašáka ve skříni mnoha podnikatelů. Naštěstí i tomuto jevu či chorobě lze efektivně předcházet. 

Co je to syndrom vyhoření

Se syndromem vyhoření jste se možná už v minulosti setkali. Jinak se mu říká syndrom vyhasnutí nebo také syndrom vyprahlosti, v angličtině pak burnout nebo burnout syndrome. Pokud hovoříme o syndromu vyhoření, mluvíme o jakémsi důsledku dlouhodobého pracovního vyčerpání, dlouhodobého stresu nebo o důsledku dlouhodobé motivace. Ve většině případů postihuje tato, dalo by se říct, choroba jedince pracující s jinými lidmi nebo ty, kteří si sami na sebe kladou až příliš vysoké nároky. 

Syndrom vyhoření v práci

Syndrom vyhoření nás může postihnout jak v práci, tak i v osobním životě. A jelikož výrazně ovlivňuje náš život, je třeba vědět, jak mu předcházet. 

Nejdříve o jeho příznacích

Nelze nemoci předcházet, pokud vás už sužuje. Jak to ale poznat? Jaké jsou příznaky syndromu vyhoření, kterého se obává taková spousta (nejen) podnikatelů? K vůbec nejtypičtějším příznakům patří:

 • Nespavost 
 • Vznětlivost
 • Vyčerpání
 • Ztráta nadšení
 • Lhostejnost k práci
 • Deprese
 • Vysoký krevní tlak
 • Pocity bezmoci
 • Nespokojenost 

Příznaky se postupně projevují v několika fázích syndromu vyhoření. Fází syndromu vyhoření je rovnou pět a začínají fází nadšení, během které se člověk cítí plný energie a elánu k práci. Poté však přijde druhá fáze syndromu vyhoření, a tou je stagnace, kdy nadšení začne opadat a člověk se setkává s realitou. Následuje fáze zvaná frustrace, kdy se začnou objevovat především fyzické a také emocionální potíže. Poté dojde na apatii, což lze popsat jako pocit bezmoci, beznaděje, kdy se pracuje s jistým odporem. A poslední fází je právě burnout čili vyhoření, kdy dojde nejen k emocionálnímu, ale také duševnímu i fyzickému vyčerpání. 

Jak předcházet syndromu vyhoření?

Syndrom vyhoření opravdu není žádná legrace a léčba nemoci nebývá zrovna krátká a snadná. Ve zkratce syndrom vyhoření říká člověku, aby zpomalil, že se nemusí stále za něčím hnát, že práce není všechno. Abyste předcházeli stavu, během kterého nebudete mít energii ani na práci, ani na trávení času s blízkými, dodržujte několik zásadních pravidel. 

 1. Naučte se říkat NE, protože jen díky tomuto návyku se nebudete přetěžovat. 
 2. Začněte snižovat své nároky, alespoň o trochu, abyste nepřetěžovali nejen sebe, ale ani své okolí. 
 3. Začněte si dobře organizovat svůj čas, se kterým zacházejte rozumně a zodpovědně. 
 4. Přestaňte prokrastinovat čili přestaňte odkládat svou práci na později. Vyhnete se tím hromadě stresu. 
 5. Udržujte si pozitivní myšlení, protože jen to vám dokáže přinést pozitivní věci a pozitivní život. 
 6. Začněte si dělat přestávky, byť jen několikaminutové, abyste doplnili zásobník energie, který se během usilovné práce rychle vyprazdňuje. 
 7. Dávejte zdraví na první místo, protože pokud bude zdraví trouchnivět, rázem nebudete moct vykonávat svou práci. 

Jak probíhá léčba syndromu vyhoření?

Jak již bylo zmíněno, léčba syndromu vyhoření není zrovna snadná ani krátká. Léčba probíhá s pomocí psychologických a psychoterapeutických přístupů. Vůbec základním kamenem k úspěšnému vyléčení se je přiznat si, že něco není v pořádku. Pokud si bude člověk stále lhát sám sobě, nikdy se nemůže posunout dál.

Napsat komentář